Danas se obilježava Dan lastavica. Ove male ptičice zimuju u sub-saharskoj Africi, a na sjever lete kako bi se gnijezdile i podizale mladunčad. Početkom ožujka dolaze, preko Sredozemnog mora i Sahare, u naše krajeve kao glasnici proljeća. Stoga je 19. ožujak simbolično odabran kao dan kada se slavi njihov povratak.

U Hrvatskoj obitava pet vrsta lastavica, a populacija im se procjenjuje na 500 000 – 1 000 000 parova. Najčešće se gnijezde u selima i manjim sredinama.

Lastavice lako možete prepoznati po karakterističnom obliku repa i vratolomnim letovima. S obzirom na to da se hrane letećim kukcima, vješti su i okretni letači.

Smanjenje populacije lastavica

Sukladno Zakonu o zaštiti prirode (80/13) i Pravilniku o strogoj zaštiti vrsta (NN 114/13) lastavica je strogo zaštićena vrsta u RH.

Međutim, njihova brojnost opada iz godine u godinu uslijed smanjenja broja letećih kukaca kojima se hrani. Pad brojnosti kukaca posljedica je pojačanog korištenja pesticida u poljoprivredi u proteklih pedeset godina, kao i česti slučajevi uništavanja njihovih gnijezda koja često rade na mjestima koja ne odgovaraju ljudima.

Nestanak stoke (osobito goveda) iz staja također utječe na smanjenje broja lastavica. Zadnje, ali ne manje važno, su i ekstremne vremenske prilike. Nagla zahlađenja, te obilne i dugotrajne kiše tijekom sezone gniježđenja, imaju negativan utjecaj na uspjeh gniježđenja lastavica. Vremenske (ne)prilike utječu i na smanjenu rasprostranjenost kukaca, što uzrokuje ugibanje mladih lastavica.

Ekološka poljoprivreda pomaže lastavicama

Kao ekološki proizvođač, ne primjenjujemo pesticide (u ekološkoj poljoprivredi su strogo zabranjeni!) i time doprinosimo očuvanju kukaca i ptica. Također, na nekim od naših parcela imamo zasijane cvjetne trake koje osiguravaju stanište prvenstveno za oprašivače i druge korisne kukce i time dodatno doprinosimo očuvanju bioraznolikosti.

Na našem imanju živi velik broj ptica. Tijekom zime smo ptice hranili i postavili kućice za gniježđenje, a dolaskom proljeća čekamo da nam se vrate i lastavice koje također ovdje obitavaju.