Što je ekološka poljoprivreda?

Uz zakonski pojam "ekološka proizvodnja", za taj se sustav gospodarenja rabe i nazivi "organska" i "biološka" proizvodnja.
Opći društveni cilj ekološke proizvodnje je zaštita zdravlja i života ljudi te zaštita prirode i okoliša.

Pod ekološkom poljoprivredom uglavnom se misli na proizvodnju bez primjene mineralnih gnojiva, pesticida, hormona i sl. Takav je koncept poljoprivredne proizvodnje mnogo složeniji i njegova bit nije samo u izostavljanju agrokemikalija, nego u sveukupnom gospodarenju kojim je to moguće postići. Teži uspostavi mješovitog gospodarstva koje se sastoji od više osnovnih dijelova: oranica, pašnjaka, voćnjaka, povrtnjaka, vinograda i uzgoja stoke. Na taj se način uspostavlja ravnoteža i sklad cjeline, a ujedno i stabilnost i otpornost na vanjske utjecaje (prirodne, ekonomske i dr.).
Ekološka proizvodnja poseban je sustav održivoga gospodarenja u poljoprivredi i šumarstvu koji obuhvaća uzgoj bilja i životinja, proizvodnju hrane, sirovina i prirodnih vlakana te preradu primarnih proizvoda, a uključuje sve ekološki, gospodarski i društveno opravdane proizvodno-tehnološke metode, zahvate i sustave, najpovoljnije koristeći plodnost tla i raspoložive vode, prirodna svojstva biljaka, životinja i krajobraza, povećanje prinosa i otpornosti biljaka pomoću prirodnih sila i zakona, uz propisanu uporabu gnojiva, sredstava za zaštitu bilja i životinja, sukladno s međunarodno usvojenim normama i načelima.

 

Tekst preuzet sa: http://www.ekopoduzetnik.com/tekstovi/definicija-ekoloske-poljoprivrede-5635/

Organica Vita provela je projekt nabave novih strojeva u sklopu projekta Jačanje konkurentnosti prerađivačke industrije. Bespovratna sredstva za provedbu ovog projekta dodijeljena su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, odnosno od strane HAMAG-BICRO-a.

 

 

Zašto organski proizvodi?

  • Jer su kvalitetni i zdravi!

    Organski proizvodi imaju povećanu biološku i nutritivnu vrijednost, veći sadržaj vitamina, minerala, masnih kiselina i antioksidansa.

  • 1
  • 2

Kontakt

 narudzbe (@) organica-vita.com
maja.lazic (@) organica-vita.com
  +385 98 940 7247
 Vraneševci 2a, 33523 Čađavica

Slijedite nas!